Očkování (037-2013)
(037-2013)

Komu je kurz určen: Kurz je primárně určen všeobecným sestrám a nutričním terapeutům, přínosem však může být pro ostatní nelékařské profese. Kreditní body jsou přiznány zdravotním laborantům, nutričním terapeutům, všeobecným sestrám, porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům, fyzioterapeutům, farmaceutickým asistentům a zdravotně sociálním pracovníkům.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb.v platném znění

Hodinová dotace kurzu - doporučená doba pro studium pro účastníky z ČR: 6 hodiny + 1 hodina na závěrečný

Rozsah studijní opory: 70 stran Stručná charakteristika kurzu:

Kurz je věnován problematice edukace pacientů s diabetem mellitem v ambulantní péči. Úvodní kapitoly jsou věnovány klasifikaci diabetu mellitu. Pro úplnost jsou studující seznámeni také se systémy edukace hospitalizovaných pacientů formou ucelených edukačních programů a možnostmi aplikace těchto programů v lázeňské péči. Velká pozornost je věnována oblasti praktické přípravy stěžejních edukačních témat, motivaci diabetiků při edukaci, různým možnostem praktické realizace edukace, včetně významu hodnocení edukačního programu.