Zlomeniny - možnosti terapie a specifika ošetřovatelské péče (035-2013)
(035-2013)

Komu je kurz učen: Kurz je primárně určen všeobecným sestrám chirurgických, traumatologických a ortopedických pracovišť, přínosem však může být pro ostatní nelékařské profese. Kreditní body jsou přiznány všeobecným sestrám, zdravotnickým záchranářům, fyzioterapeutům, farmaceutickým asistentům radiologickým asistentům.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb. v platném znění

Hodinová dotace kurzu doporučená doba pro studium: 8 hodiny + 1 hodina na závěrečný kurz

Rozsah studijní opory: 116 stran

Stručná charakteristika kurz: Tento kurz se zabývá problematikou zlomenin a možnostem jejich chirurgického řešení (zaměřeno na problematiku osteosyntéz). V úvodu studijní opory je přiblížena historie chirurgie a specifika práce sestry na chirurgickém oddělení. V navazující kapitole si účastník kurzu zopakuje anatomicko fyziologické základy vztahující se k projednávané problematice. Následuje poměrně obsáhlý celek věnovaný zlomeninám - mechanismu vzniku, příznakům, diagnostice, hojení, třídění, komplikacím a klasifikaci. Další kapitoly jsou pak věnovány předoperační péči, pooperační péči a základním doporučením v oblasti ošetřovatelské péče. Opomenut nebude ani ošetřovatelský proces. Součástí kapitoly o ošetřovatelské péči je i příklad několika ošetřovatelských diagnóz, ke kterým jsou vždy vytyčeny očekávané výsledky i prováděcí intervence. V závěru je stručně zmíněna i problematika rehabilitace.