Odběry venózní krve - zásady a chyby (033-2013)
(033-2013)

Komu je kurz určen: Kurz je primárně určen všeobecným sestrám a zdravotním laborantům, přínosem však může být pro ostatní nelékařské profese. Kreditní body jsou přiznány zdravotním laborantům, nutričním terapeutům, všeobecným sestrám, porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům, fyzioterapeutům a farmaceutickým asistentům.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb.v platném znění

Hodinová dotace kurzu - doporučená doba pro studium pro účastníky z ČR: 4 hodiny + 1 hodina na závěrečný

Rozsah studijní opory: 34 stran

Stručná charakteristika kurzu: Cílem kurzu je poskytnout účastníkovi ucelený přehled základních informací, které se vztahují k odběru a vyšetření venózní krve, čímž mu umožní získat takové teoretické poznatky, které mu v praxi napomohou omezit na minimum faktory ovlivňující negativně spolehlivost vyšetření. Kurz seznámí účastníka s jednotlivými fázemi vyšetření (preanalytická část, analytická a postanalytická část) a jednotlivými druhy odběrových systému. Detailně jsou popsány ovlivnitelné i neovlivnitelné zdroje preanalytické variability. Kapitoly kurzu pojednávají o zásadách správného odběru a hlavních chybách, které při krevních odběrech vznikají. Opomenuty nebudou ani zásady transportu a uchování biologického materiálu.