Péče o pacienta se stomií (034-2013)
(034-2013)

Komu je kurz učen: Kurz je primárně určen všeobecným sestrám a nutričním terapeutům, přínosem však může být pro ostatní nelékařské profese. Kreditní body jsou přiznány nutričním terapeutům, všeobecným sestrám, porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům, fyzioterapeutům, ergoterapeutům, farmaceutickým asistentům a zdravotně sociálním pracovníkům.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb. v platném znění

Hodinová dotace kurzu doporučená doba pro studium: 8 hodiny + 1 hodina na závěrečný kurz

Rozsah studijní opory: 130 stran

Stručná charakteristika kurz: Tento poměrně rozsáhlý kurz se věnuje stomiím, jejich ošetření a peristomálním komplikacím. Úvodní kapitoly kurz účastníka seznámí s historickými aspekty „stoma problematiky“ a popíší i historii sdružování stomiků. Následně budou probrány jednotlivé druhy stomií a indikace k jejich založení. Další kapitoly kurzu pak popíší předoperační přípravu a pooperační péči u pacienta se stomií. Opomenut nebude ani ošetřovatelský proces u těchto pacientů a dietní opatření. Součástí kapitoly o ošetřovatelské péči u stomiků je i příklad několika ošetřovatelských diagnóz, ke kterým jsou vždy vytyčeny očekávané výsledky i prováděcí intervence. Druhá polovina kurzu se věnuje vzniku, příčinám a řešení peristomálních komplikací. V závěru kurzu stručně pohovoříme o sportování stomiků a změnách ve společenském životě a cestování, věnovat se budeme i irigaci stomika a otázkám intimního života stomiků (stomici a sexualita).