Parkinsonova choroba (028-2013)
(028-2013)

Komu je kurz určen: Kurz je primárně určen všeobecným sestrám, fyzioterapeutům a ergoterapeutům, přínosem však může být pro ostatní nelékařské profese. Kreditní body jsou přiznány všeobecným sestrám, zdravotnickým záchranářům, fyzioterapeutům, ergoterapeutům, farmaceutickým asistentům a zdravotně sociálním pracovníkům.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb. v platném znění

Hodinová dotace kurzu doporučená doba pro studium: 6 hodiny + 1 hodina na závěrečný kurz

Rozsah studijní opory: 60 stran

Stručná charakteristika kurzu: Cílem tohoto kurzu bylo s pomocí odborné literatury zpracovat teoretické poznatky o Parkinsonově chorobě. V úvodních kapitolách se účastník kurzu seznámí s historií tohoto onemocnění, prevalencí a incidencí choroby. Navazující kapitoly přinášejí informace o etiologii a etiopatogenezi Parkinsonovy choroby, je zde detailně popsána klinická symptomatologie tohoto onemocnění a jeho průběh. Druhá polovina kurzu se věnuje diagnostice onemocnění, jeho prognóze a léčbě. Závěrečná část kurzu je věnována sociální problematice onemocnění a institucím sdružující osoby postihnuté Parkinsonovou nemocí či zajišťující pomoc a podporu těmto osobám a jejich rodinám.