Syndrom bolestivého ramene (027-2013)
(027-2013)

Komu je kurz určen: Kurz je primárně určen všeobecným sestrám ortopedických pracovišť a fyzioterapeutům, přínosem však může být pro ostatní nelékařské profese. Kreditní body jsou přiznány všeobecným sestrám, zdravotnickým záchranářům, fyzioterapeutům a ergoterapeutům.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb. v platném znění

Hodinová dotace kurzu doporučená doba pro studium: 6 hodiny + 1 hodina na závěrečný kurz

Rozsah studijní opory: 76 stran

Stručná charakteristika kurz: Kurz je pojat jako teoretický vhled do problematiky syndromu bolestivého ramene. Úvodní kapitoly kurzu popisují anatomii a biomechaniku pažního pletence a pojednávají o incidenci a etiologii tohoto onemocnění. Navazující část kurzu popisuje klinickou symptomatologii onemocnění a věnuje se diagnostickým postupům. Druhá polovina kurzu je zaměřena na terapeutické postupy a fyzioterapii. Popsána je jak terapie konzervativní - farmakologická, tak postupy chirurgické. Celkem detailně jsou rozebrány fyzioterapeutické intervence. Orientačně bude řeč i o možnostech alternativní terapie uplatnitelné v rámci tohoto onemocnění. Závěr kurzu pojednává o prognóze onemocnění.