Diabetes mellitus a těhotenství (017-2013)
(017-2013)

Komu je kurz určen: Kurz je primárně určen všeobecným sestrám, porodním asistentkám a nutričním terapeutům, přínosem však může být pro ostatní nelékařské profese. Kreditní body jsou přiznány zdravotním laborantům, nutričním terapeutům, všeobecným sestrám, porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům, fyzioterapeutům, farmaceutickým asistentům a zdravotně sociálním pracovníkům.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb.v platném znění

Hodinová dotace kurzu - doporučená doba pro studium pro účastníky z ČR: 4 hodiny + 1 hodina na závěrečný

Rozsah studijní opory: 42 stran

Stručná charakteristika kurzu: Úvodní kapitoly jsou věnovány definici, příčinám vzniku a klasifikaci diabetu mellitu. Na tyto obecné kapitoly navazuje pasáž detailně popisující metabolické změny utěhotných (v souvislosti s dekompenzací diabetu). Další část kurzu účastníky seznámí s léčbou diabetu a důležitostí intenzivní prekoncepční přípravy. Rizikům (z pohledu matky i plodu), která se sebou přináší diabetes mellitus, se věnují závěrečné kapitoly kurzu. Po prostudování studijního materiálu je účastník kurzu schopný definovat diabetes mellitus, vyjmenovat a charakterizovat jeho typy a orientuje se v léčbě i komplikacích tohoto onemocnění. Účastník kurzu taktéž dokáže popsat metabolické změny u těhotných a chápe důležitostí intenzivní prekoncepční přípravy.