Diabetes mellitus a jeho komplikace (016-2012)
(016-2012)

Komu je kurz určen: Kurz je primárně určen všeobecným sestrám. Kreditní body jsou přiznány všeobecným sestrám, porodním asistentkám, zdravotním laborantům, nutričním terapeutům, zdravotnickým záchranářům, farmaceutický asistentům a zdravotně sociální pracovníkům.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb.v platném znění

Hodinová dotace kurzu - doporučená doba pro studium pro účastníky z ČR: 6 hodiny + 1 hodina na závěrečný

Rozsah studijní opory: 78 stran

Stručná charakteristika kurzu: Kurz je věnován problematice diabetu mellitu. Úvodní kapitoly kurzu jsou věnovány klasifikaci diabetu mellitu, nutričním aspektům tohoto onemocnění, fyziologii inzulinosekrece a v neposlední řadě sledování kompenzace diabetu. Další část kurzu detailně popisuje terapii této choroby. Velká pozornost je věnována oblasti farmakoterapie, opomenuty však nezůstávají ani nutriční intervence v rámci popisu diabetické diety. Závěr kurzu patří popisu komplikací diabetu, probrány budou komplikace akutní i chronické. Díky kurzu si účastník prohloubí znalosti o tomto onemocnění a získá teoretický základ pro správnou edukaci diabetiků.