Multikulturní aspekty ošetřovatelské péče (011-2012)
(011-2012)

Komu je kurz určen: Kurz je primárně určen všem nelékařským zdravotnickým pracovníkům. Zvláště přínosný bude pro zdravotnické manažery a manažery kvality ve zdravotnických zařízeních. Kreditní body jsou přiznány všeobecným sestrám, porodním asistentkám, zdravotním laborantům, asistentům ochrany veřejného zdraví, nutričním terapeutům, ortoptistům, zubním technikům, dentálním hygienistům, zdravotnickým záchranářům, farmaceutický asistentům, zdravotně sociální pracovníkům, ergoterapeutům, fyzioterapeutům a radiologickým asistentům.

Souhlasná stanoviska: ČAS, POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb.v platném znění

Hodinová dotace kurzu - doporučená doba pro studium pro účastníky z ČR: 8 hodiny + 1 hodina na závěrečný

Rozsah studijní opory: 101 stran

Stručná charakteristika kurzu: Kurz je tématicky zaměřen na multikulturní ošetřovatelství a s tím spojená specifika péče. Díky kurzu získáte základní znalosti o etnických a kulturních skupinách žijících v české a evropské společnosti, naučíte se jim více porozumět a budete znát specifika těchto národností. Úvod kurzu je věnován obecným definicím multikulturalismu a významným osobnostem, které se věnovali této problematice. Budete seznámeni i se smyslem a cíli transkulturního ošetřovatelství. Navazující kapitoly popisují specifika verbální i nonverbální komunikace s cizincem a specifika péče u minorit, s kterými se můžeme v zdravotnických zařízeních setkat - Rómové, Vietnamci, Ukrajinci, Afgánci, Libyjci, Bosňáci, Kubánci. Druhá polovina kurzu se věnuje zvláštnostem v péči o pacienty s různými druhy víry (detailně budou probrány charakteristické rysy islámu a judaismu) a jednotlivým fázím ošetřovatelského procesu u pacienta z jiné kultury/etnika. Popsány budou i možné ošetřovatelské diagnózy, cíle a kritéria těchto cílů.