Standardizace v ošetřovatelské péči (013-2012)
(013-2012)

Komu je kurz určen: Kurz je primárně určen všem nelékařským zdravotnickým pracovníkům. Zvláště přínosný bude pro zdravotnické manažery a manažery kvality ve zdravotnických zařízeních. Kreditní body jsou přiznány všeobecným sestrám, porodním asistentkám, zdravotním laborantům, asistentům ochrany veřejného zdraví, nutričním terapeutům, ortoptistům, zubním technikům, dentálním hygienistům, zdravotnickým záchranářům, farmaceutický asistentům, zdravotně sociální pracovníkům, ergoterapeutům, fyzioterapeutům a radiologickým asistentům.

Souhlasná stanoviska: ČAS, POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb.v platném znění

Hodinová dotace kurzu - doporučená doba pro studium pro účastníky z ČR: 4 hodiny + 1 hodina na závěrečný

Rozsah studijní opory: 38 stran

Stručná charakteristika kurzu: Kurz je věnován tvorbě standardních postupů, které je třeba vnímat jako nástroj k zvyšování kvality péče. V úvodu kurzu je účastník seznámen s obecným významem standardizace a jejím cílem. Navazující kapitoly se pak věnují výhradně standardům ošetřovatelské péče. Seznámí účastníka s významem standardů pro ošetřovatelskou praxi (z pohledu personálu i pacienta), s jednotlivými typy standardů a jejich závazností. V druhé polovině kurz bude řeč o vlastní metodice tvorby standardních postupů. Krok po kroku bude student seznámen s tím, jak standardní postup vytvořit. Závěrečná část kurzu je věnována mapám péče, které nejsou v ČR tak běžné, a lze je chápat jako multidisciplinární nástroj pro řízení péče. Po absolvování kurzu má účastník/student takové teoretické poznatky, aby byl schopen sestavit standard pro jakoukoliv ošetřovatelskou činnost. Kurz je určen všem nelékařským zdravotnickým pracovníkům, které absolvováním kurzu získají základní poznatky o standardech, prostřednictvím nichž lze usilovat o zvýšení kvality péče a to v každém oboru.