Zdravotnická dokumentace a zásady jejího vedení (012-2012)
(012-2012)

Komu je kurz určen: Kurz je určen všem nelékařským zdravotnickým pracovníkům. Kreditní body jsou přiznány všeobecným sestrám, porodním asistentkám, zdravotním laborantům, asistentům ochrany veřejného zdraví (odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví), nutričním terapeutům, ortoptistům, zubním technikům, dentálním hygienistům, zdravotnickým záchranářům, farmaceutický asistentům, zdravotně sociální pracovníkům, ergoterapeutům, fyzioterapeutům a radiologickým asistentům.

Souhlasná stanoviska: ČAS, POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb.v platném znění

Hodinová dotace kurzu - doporučená doba pro studium pro účastníky z ČR: 7 hodiny + 1 hodina na závěrečný

Rozsah studijní opory: 77 stran

Stručná charakteristika kurzu: Kurz je určen všem nelékařským zdravotnickým pracovníkům, jelikož vedení zdravotnické dokumentace je neoddělitelnou součástí poskytování zdravotní péče. Díky kurzu získáte nejnovější poznatky, které se váží ke zdravotnické dokumentaci a vyplývají z právních předpisů, které vešly v platnost. Úvod kurzu se věnuje právnímu zakotvení povinnosti vést zdravotnickou dokumentaci, vlastnímu obsahu zdravotnické dokumentace a vedení zdravotnické dokumentace pouze v elektronické podobě. Navazující část kurzu pojednává o nahlížení do zdravotnické dokumentace a o archivaci a skartaci zdravotnické dokumentace. K apitoly kurzu popisují základní povinnosti a pravidla, která vyplývají z vyhlášky o zdravotnické dokumentaci a zákonu o zdravotnických službách. Druhá polovina kurzu se věnuje informovanému souhlasu, ordinaci léčiv a ošetřovatelské dokumentaci. Díky kurzu se seznámíte s pravidly vztahující se k vedení zdravotnické dokumentace a budete upozorněni na chyby, které se v praxi opakovaně vyskytují.