Nutriční screening a nutriční péče - základ ošetřovatelské praxe (020-2012)
(020-2012)

Komu je kurz určen: Kurz je primárně určen všeobecným sestrám a nutričním terapeutům, přínosem však může být pro ostatní nelékařské profese. Kreditní body jsou přiznány zdravotním laborantům, nutričním terapeutům, všeobecným sestrám, porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům, fyzioterapeutům, farmaceutickým asistentům a zdravotně sociálním pracovníkům.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb.v platném znění

Hodinová dotace kurzu - doporučená doba pro studium pro účastníky z ČR: 7 hodiny + 1 hodina na závěrečný

Rozsah studijní opory: 89 stran

Stručná charakteristika kurzu:Kurz je věnován problematice nutričního screeningu a možnostem nutriční podpory pacienta. Úvod kurzu studentovi přiblíží doporučené postupy ESPEN a seznámí ho s některými klíčovými aspekty, jež hrají významnou roli v organizaci nutriční péče. Další kapitola se detailně věnuje nutričnímu screeningu a popisuje jeho cíl, důvody pro jeho užívání v praxi a samozřejmě jednotlivé techniky/skórovací systémy. Druhá polovina kurzu je zaměřena již na vlastní nutriční podporu. Řeč bude o individuální dietě, systému modulů a báboviček, enterální a parenterální výživě. U poslední dvou zmíněných je detailně popsána jejich definice (u parenterální výživy je stručně zmíněna i její historie), možnosti a způsob aplikace, indikace i kontraindikace, složení a komplikace těchto způsobů nutriční podpory. Po absolvování kurzu student umí vyjmenovat jednotlivé typy nutriční podpory, zná techniky nutričního screeningu a dokáže argumentačně obhájit nutnost zavedení nutričního screeningu nejen do zdravotnické praxe.