Oš. péče o pacienta s frakturou krčku kosti stehenní (021-2012)
(021-2012)

Komu je kurz určen: Kurz je primárně určen všeobecným sestrám a fyzioterapeutům, přínosem však může být pro ostatní nelékařské profese. Kreditní body jsou přiznány nutričním terapeutům, všeobecným sestrám, zdravotnickým záchranářům, radiologickým asistentům, fyzioterapeutům, ergoterapeutům, farmaceutickým asistentům a zdravotně sociálním pracovníkům.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb.v platném znění

Hodinová dotace kurzu - doporučená doba pro studium pro účastníky z ČR: 6 hodiny + 1 hodina na závěrečný

Rozsah studijní opory: 63 stran

Stručná charakteristika kurzu: Kurz je věnován problematice zlomenin proximálního konce stehenní kostí. Úvodní kapitola kurzu popisuje základní anatomická fakta. Na ni pak navazují kapitoly věnující se problematice zlomenin krčku kosti stehenní - detailně bude probrána konzervativní léčba, předoperační péče, prevence komplikací, symptomatologie onemocnění, možnosti léčebných intervencí, časná pooperační péče a krátce přiblížíme pooperační rehabilitaci. Druhá polovina kurzu je věnována ošetřovatelským intervencím. Popsána je předoperační ošetřovatelská péče i péče pooperační. Závěrečná kapitola popisuje možné ošetřovatelské diagnózy u tohoto onemocnění, očekávané výsledky a prováděcí ošetřovatelské intervence.