Bolest z mnoha úhlů (009-2012)
(009-2012)

Komu je kurz určen: Kurz je primárně určen všem nelékařským zdravotnickým pracovníkům. Kreditní body jsou přiznány všeobecným sestrám, porodním asistentkám, zdravotním laborantům, nutričním terapeutům, zdravotnickým záchranářům, farmaceutický asistentům, zdravotně sociální pracovníkům, ergoterapeutům, fyzioterapeutům a radiologickým asistentům.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb.v platném znění

Hodinová dotace kurzu - doporučená doba pro studium pro účastníky z ČR: 7 hodiny + 1 hodina na závěrečný

Rozsah studijní opory: 99 stran

Stručná charakteristika kurzu: Kurz je věnován problematice bolesti. Úvodní kapitoly kurzu pojednávají o historii léčby bolesti a popisují základní dělení bolesti. Navazující část kurzu popisuje mechanismu vzniku bolesti (iniciace bolesti, přenos bolestivých impulzů, centrální lokalizace bolesti, kontrolní mechanismy bolesti) a detailně se věnují hodnocení bolesti jako jedné z ošetřovatelských intervencí v rámci péče o pacienta s bolestí. Kurz účastníka seznámí nejen s vizuálními analogovými škálami, ale i s analgetickým žebříčkem WHO. V rámci hodnocení bolesti, které přísluší i nelékařským zdravotnickým pracovníkům, se budeme zabývat všeobecným přístupem k monitoringu bolesti, rolí sestry v tomto procesu, lokalizací a propagací bolesti, hodnocením charakteru bolesti, hodnocení behaviorálních projevů bolesti a v neposlední řadě psychosociálnímu a duchovnímu hodnocení bolesti. Samostatnou kapitolu kurzu tvoří fantomová bolest. V rámci této kapitoly se seznámíte s patofyziologickými mechanismy fantomové bolesti a její klinickou symptomatologií. Druhá polovina kurzu je věnována léčbě bolesti a ošetřovatelským intervencím. Detailně je popsána léčba akutní, chronické neonkologické i chronické onkologické bolesti. Kurz uzavírá kapitola popisující ošetřovatelskou diagnostiku, ošetřovatelské cíle a intervence u pacienta s bolestí.