Výživová opatření při antikoagulační léčbě (001-2012)
(001-2012)

Komu je kurz určen: Kurz je primárně určen všeobecným sestrám a nutričním terapeutům, přínosem však může být pro ostatní nelékařské profese. Kreditní body jsou přiznány zdravotním laborantům, nutričním terapeutům, všeobecným sestrám, porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům, a farmaceutickým asistentům.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb.v platném znění

Hodinová dotace kurzu - doporučená doba pro studium pro účastníky z ČR: 4 hodiny + 1 hodina na závěrečný

Rozsah studijní opory: 37 stran

Stručná charakteristika kurzu: Kurz shrnuje základní poznatky o výživových opatřeních spojených s léčbou antikoagulancií, zejména warfarinem. Úvodní část je zaměřena na vlastní proces hemostázy a patofyziologické stavy s ním spojené. V další části je pozornost věnovaná vitaminu K, který má velký význam pro koagulační vlastnosti krve. Kurz shrnuje poznatky o jeho významu, výskytu a doporučeném množství v potravě. Samostatná kapitola je věnována také antikoagulační léčbě a podrobněji warfarinu - jeho účinkům a interakcím. Další kapitoly pojednávají o zásadách výživy při antikoagulační léčbě, podrobněji sledují jednotlivé skupiny potravin z hlediska obsahu vitaminu K a seznamuje se systémem výměnných jednotek. Na konkrétních příkladech ukazuje, jak vhodně sestavit a kontrolovat složení jídelníčku.