Hospicová péče - současný stav a perspektivy (005 - 2012)
(005 - 2012)

Komu je kurz určen: Kurz je primárně určen všeobecným sestrám a zdravotně sociálním pracovníkům, přínosem však může být pro ostatní nelékařské profese. Kreditní body jsou přiznány všeobecným sestrám, zdravotnickým záchranářům, nutričním terapeutům, fyzioterapeutům, ergoterapeutům a zdravotně sociálním pracovníkům.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb.v platném znění

Hodinová dotace kurzu - doporučená doba pro studium pro účastníky z ČR: 6 hodiny + 1 hodina na závěrečný

Rozsah studijní opory: 95 stran

Stručná charakteristika kurzu:Kurz shrnuje základní poznatky o hospicové a paliativní péči. Úvodní kapitoly kurzu vysvětlují základní pojmy a popisují historii a současnost hospicové péče v ČR. Kapitoly kurzu se okrajově zmiňují i o způsobu financování těchto zařízení, jejich stávajícím počtu a využití lůžek. Kurz přinese účastníkovi též poznatky o domácí hospicové péči a péči respitní. Druhá polovina kurzu přináší poznatky o hospicové péči z Irska, sousedního Německá a Polska a také profil hospicové péče v USA. Závěrečné kapitoly se věnují perspektivě a budoucnosti této péče v ČR.