Kolorektální karcinom (104-2011)
(104-2011)

Upozornění! Studijní opora je psána v slovenském jazyce!!

Upozornění

Komu je kurz určen: Kurz je primárně určen všeobecným sestrám a nutričním terapeutům, přínosem však může být pro ostatní nelékařské profese. Kreditní body jsou přiznány nutričním terapeutům, všeobecným sestrám, porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům a zdravotně sociálním pracovníkům.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb. v platném znění

Rozsah studijní opory: 63 stran A4

Hodinová dotace kurzu doporučená doba pro studium: 6 hodiny + 1 hodina na závěrečný kurz

Stručná charakteristika kurzu: Kurz se zabývá problematikou onkologického onemocnění tlustého střeva, konkrétně kolorektálním karcinomem. V úvodu kurzu si účastník zopakuje anatomicko fyziologické poznatky o GIT. Navazující kapitoly popisují karcinom tlustého střeva a konečníku - etiologii a rizikové faktory, klinický obraz onemocnění a diagnostiku vč. klasifikace TNM. Samostatná kapitola je věnována léčbě tohoto onemocnění. Popsána je léčba chirurgická, chemoterapie, radioterapie vč. prognózy a prevence onemocnění. Druhá polovina kurzu je věnována specifikám ošetřovatelské péče - sledování pacientů v rámci léčby, ošetřování kolostomie (vč. popisu jejich komplikací) a psychosociální problémy ošetřování pacientů s onkologickým onemocněním. Studijní opora je psána ve slovenském jazyce.