Škola zad (151-2011)
(151-2011)

Komu je kurz učen: Kurz je primárně určen fyzioterapeutům, přínosem však může být i pro ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky, jelikož prostřednictvím kurzu získají poznatky o tom, jak předcházet bolestem zad, což je jedním z nejčastějších zdravotních problémů (v souvislosti s výkonem povolání) nelékařských zdravotnických pracovníků. Kreditní body jsou přiznány těmto profesím: fyzioterapeut, ergoterapeut, všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotnický záchranář, zdravotně sociální pracovník, radiologický asistent.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb. v platném znění

Hodinová dotace kurzu doporučená doba pro studium: 6 hodiny + 1 hodina na závěrečný kurz

Rozsah studijní opory: 71 stran A4

Stručná charakteristika kurzu: Cílem kurzu je poskytnout účastníkům, takové informace, které mohou využít v rámci prevence bolestí zad. Škola zad má člověka naučit takové pohybové metody, které ho zbaví bolestí a zároveň naučí správně, ekonomicky se pohybovat. Je preventivní koncepcí boje s bolestí v pohybové soustavě vůbec. Jedná se o systém, který učí optimalizaci pohybu v nejrůznějších zátěžových situacích. Škola zad systematizuje metody, jak si pomoci od bolesti zad, učí vhodnému provedení pohybů, které nás mohou celý život ohrožovat. Úvodní kapitoly kurzu se věnují anatomickým a neurofyziologickým poznatkům, které jsou pro školu zad stěžejní. Navazující kapitola popisuje svalové dysbalance a další část kurzu se věnuje blokádě kloubně - svalové a spouštěcím bodům (tzv. Trigger points). Druhá část studijní opory je již zaměřena na vlastní školu zad. V úvodu této části si účastník zopakuje stručné základy biomechaniky, dále bude řeč o navození správné svalové rovnováhy a správném držení těla. Další kapitola je věnována správnému nácviku činností běžného života (zvedání a nošení břemen, správný sed, správné vstávání). Řeč bude také o vhodnosti/nevhodnosti některých druhů sportu. Závěrečné kapitoly popisují (a názorně ukazují) cviky protahovací a posilovací a automobilizační cvičení pro hrudní a bederní páteř.