Nespecifické střevní záněty (234-2011)
(234-2011)

Komu je kurz učen: Kurz je primárně určen všeobecným sestrám a nutričním terapeutům, přínosem však může být pro ostatní nelékařské profese. Kreditní body jsou přiznány farmaceutickým asistentům, nutričním terapeutům, všeobecným sestrám, porodním asistentkám a zdravotnickým záchranářům.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb. v platném znění

Rozsah studijní opory: 71 stran A4

Hodinová dotace kurzu doporučená doba pro studium: 6 hodiny + 1 hodina na závěrečný kurz

Stručná charakteristika kurzu: Tento kurz je věnován problematice nespecifických střevních zánětů. Tato onemocnění se začínají ve vyspělé populaci vyskytovat stále častěji. Nedílný podíl na onemocnění má také způsob života (stres, životospráva, kouření….). Úvodní kapitola kurzu stručně popisuje rozdíl mezi specifickými a nespecifickými záněty. Další oddíl studijní opory prezentuje základní fakta o anatomických strukturách vybraných částí GIT (žaludek, jejunum, colon). Druhá polovina kurzu je již zaměřena na Crohnovu chorobu a ulcerózní kolitidu. První, celkem obsáhlá kapitola, druhé poloviny kurzu pojednává o Crohnově chorobě. Popsány jsou možnosti diagnostiky, klinická symptomatologie choroby, terapie chirurgická a farmakologická, nechybí ani popis dietních opatření a nutričních režimů. V samostatných kapitolách je pak dále popsána terapie u dětí, komplikace Crohnovy choroby a její mimostřevními projevy. V rámci kapitoly o terapii Crohnovy choroby je zmíněna i novodobá biologická léčba. Navazující část kurzu se pak věnuje ulcerózní kolitidě. I zde je popsána diagnostika onemocnění, klinická symptomatologie, dietní režim a prognóza onemocnění.