Chemoterapie - základ pro ošetřovatelskou praxi (233-2011)
(233-2011)

UPOZORNĚNÍ: Studijní opora je psána ve slovenském jazyce!

upozornění

Kategorie kurzu: Kurzy pro všeobecné sestry

Komu je kurz učen: Kurz je primárně určen všeobecným sestrám, přínosem však může být pro ostatní nelékařské profese. Kreditní body jsou přiznány farmaceutickým asistentům, nutričním terapeutům, všeobecným sestrám, porodním asistentkám a zdravotnickým záchranářům.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb. v platném znění

Rozsah studijní opory: 61 stran A4

Hodinová dotace kurzu - doporučená doba pro studium pro účastníky z ČR: 5 hodiny + 1 hodina na závěrečný kurz

Stručná charakteristika kurzu: Kurz je věnován cytostatické léčbě onkologických onemocnění a úloze sestry v rámci této léčby. Onkologická onemocnění jsou jedním z nejrozšířenějších onemocnění na světě. Jsou na druhém místě jako příčina smrti a patří mezi nejvýznamnější příčiny pracovní neschopnosti. Základní znalosti o léčbě těchto onemocnění by měla mít tedy každá sestra, jakož i každý člen ošetřujícího týmu. Úvodní kapitoly kurzu stručně popisují etiologii a patogenezi nádorů, účastník se seznámí s typy nádorů, jejich šířením a diagnostikou. Druhá polovina kurzu se již věnuje cytostatické léčbě. Kapitoly popisují jednotlivé typy cytostatik, nežádoucí účinky a způsoby aplikace těchto léčiv. Závěrečné kapitoly se věnují standardnímu postupu pro podání cytostatik, úloze sestry při aplikaci cytostatik a sledování nežádoucích účinků a v neposlední řadě roli sestry v prevenci onkologických onemocnění.