Homeostáza - základy pro klinickou praxi (219-2010)
(219-2010)

Komu je kurz učen: Kurz je primárně určen všeobecným sestrám, zdravotnickým záchranářům a porodním asistentkám přínosem však může být pro ostatní nelékařské profese. Kreditní body jsou přiznány zdravotnickým laborantům, nutričním terapeutům, farmaceutickým asistentům, všeobecným sestrám, porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům, fyzioterapeutům, ergoterapeutům, zdravotně sociálním pracovníkům a radiologickým asistentům.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb.v platném znění

Hodinová dotace kurzu doporučená doba pro studium: 5 hodiny + 1 hodina na závěrečný kurz

Rozsah studijní opory: 64 stran A4

Stručná charakteristika kurzu: Kurz je věnován problematice vnitřního prostředí a homeostáze. Úvodní kapitoly kurzu popisují základní pojmy a anatomicko fyziologické poznatky vážící se k tématu. V navazujících kapitolách jsou probrány hlavní funkce vnitřního prostředí, mechanismy k udržení stálosti vnitřního prostředí, imunitní děje a odpovědi organismu na zátěž. Další kapitoly kurzu pak popisují: vodní hospodářství a jejich poruchy - jednotlivé typy dehydratace a hyperhydratace, iontovou rovnováhu a její poruchy a fyziologii a patofyziologii acidobazické rovnováhy. U všech popsaných poruch je vždy zmíněna diagnostika, symptomatologie, léčba a ošetřovatelské intervence.