Ošetřovatelský proces - základní poznatky pro praxi (171-2010)
(171-2010)

UPOZORNĚNÍ - Studijní opora je psána ve slovenském jazyce!!

Upozornění

Komu je kurz učen: Kurz je primárně určen všeobecným sestrám a porodním asistentkám, přínosem však bude jistě i pro ostatní nelékařské profese. Kreditní body jsou přiznány všeobecným sestrám, porodním asistentkám, nutričním terapeutům, zdravotnickým záchranářům, zdravotně sociální pracovníkům, ergoterapeutům, fyzioterapeutům a radiologickým asistentům.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb.v platném znění

Hodinová dotace kurzu doporučená doba pro studium: 5 hodiny + 1 hodina na závěrečný kurz

Rozsah studijní opory: 63 stran A4

Stručná charakteristika kurzu: Kurz poskytuje ucelený pohľad na ošetrovateľský proces ako na základnú a individualizovanú metódu plánovania a poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti používanú vo väčšine krajín sveta. Materiál dáva návod, ako postupovať jednotlivými krokmi ošetrovateľského procesu. Postupne prechádza od stručnej histórie ošetrovateľského procesu k jeho definíciám podľa viacerých zdrojov. Uvádza výhody poskytovania starostlivosti metódou ošetrovateľského procesu. Zaoberá sa charakteristikami jeho piatich krokov, uvádza prvky posudzovania, typy ošetrovateľských diagnóz a poskytuje návod ako dôjsť k správnemu diagnostickému záveru, ako naplánovať ošetrovateľskú starostlivosti, ako ju realizovať a vyhodnocovať. Obsahuje vzorový proces podľa jednotlivých krokov s komentárom a pohľadom z praxe.