Revmatoidní artritida - možnosti fyzioterapie (120-2010)
(120-2010)

Komu je kurz určen: Kurz je primárně určen fyzioterapeutům, ergoterapeutům a všeobecným sestrám, přínosem však může být pro ostatní nelékařské profese. Kreditní body jsou přiznány všeobecným sestrám, zdravotnickým záchranářům, fyzioterapeutům, ergoterapeutům a zdravotně sociálním pracovníkům.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb. v platném znění

Hodinová dotace kurzu doporučená doba pro studium: 4 hodiny + 1 hodina na závěrečný kurz

Rozsah studijní opory: 62 stran

Stručná charakteristika kurzu: Kurz se věnuje problematice r evmatoidní artritidy. V úvodu kurzu si účastníky zopakuje anatomii kloubů a jejich dělení, vlastní definici onemocnění a seznámí se s historickými poznatky vážící se k onemocnění - revmatoidní artritis. Navazující kapitoly prezentují patologickoanatomický a klinický obraz revmatoidní artritidy, popsány jsou jak kloubní, tak mimokloubní projevy onemocnění. Následující kapitola se věnuje léčbě onemocnění - medikamentózní a chirurgické. Druhá polovina kurzu je věnována fyzioterapeutickým intervencím uplatnitelným v rámci tohoto onemocnění. Závěr kurzu patří režimovým opatřením, která by měl pacient s revmatoidní artritidou dodržovat.