Autismus v životě dětí (226-2010)
(226-2010)

Komu je kurz učen: Kurz je primárně určen všeobecným sestrám, přínosem však může být pro ostatní nelékařské profese. Kreditní body jsou přiznány všeobecným sestrám, porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům, fyzioterapeutům, ergoterapeutům a zdravotně sociálním pracovníkům.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb.v platném znění

Hodinová dotace kurzu - doporučená doba pro studium pro účastníky z ČR: 6 hodiny + 1 hodina na závěrečný kurz

Rozsah studijní opory: 71 stran A4

Stručná charakteristika kurzu: Kurz se zabývá problematikou autistického syndromu u dětí. V úvodních kapitolách je vysvětlen pojem autistický, ostatní pervazivní vývojové poruchy a popsán fyziologický vývoj dítěte v raném věku. Následná část studijní opory se pak dále věnuje prvním odlišnosti ve vývoji dítěte s autismem. V dalších kapitolách je rozveden klinický obraz a variabilní rysy, následuje diagnostika a přidružené stavy autismu. Ve druhé polovině kurzu je popsána výchova a vzdělávání autistů. V závěru kurzu je zmíněna i psychická náročnost spjatá s tímto onemocněním a to ve vztahu k rodině a nejbližšímu okolí. Kurz je zakončen několika praktickými radami vztahující se k životu dětí s autismem (a jejich blízkých).