Akutní stavy v neurologii (220-2010)
(220-2010)

UPOZORNĚNÍ: Studijní opora je psána ve slovenském jazyce!

upozornění

Komu je kurz učen : Kurz je primárně určen všeobecným sestrám, přínosem však může být pro ostatní nelékařské profese. Kreditní body jsou přiznány všeobecným sestrám, porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům, fyzioterapeutů, ergoterapeutům, radiologickým asistentům a zdravotně sociálním pracovníkům.

Souhlasná stanoviska : POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb.v platném znění

Hodinová dotace kurzu - doporučená doba pro studium pro účastníky z ČR: 7 hodiny + 1 hodina na závěrečný kurz

Rozsah studijní opory: 89 stran formátu A4

Stručná charakteristika kurzu: Kurz poskytuje ucelený pohled na nejčastěji se vyskytující akutní stavy v neurologii. Jednotlivé kapitoly se postupně věnují základním otázkám z anatomie a fyziologie nervového systému a jednotlivým akutním stavům postihující centrální a periferní nervový systém, jako jsou poruchy vědomí, epilepsie, náhlá cévní mozková příhoda, poranění a úrazy centrálního a periferního nervstva. Studijní materiál prezentuje definice jednotlivých akutních stavů (výše jmenovaných), jejich symptomatologii, klasifikaci a léčbu. U každého výše jmenovaného stavu je uvedena i základní první pomoc, kterou je možné poskytnout i v situaci, kdy není dostupná zdravotnická technika a farmakologické „vybavení“. Součástí jednotlivých kapitol je i popis přednemocniční neodkladné péče a ošetřovatelských intervencí vážící se k jednotlivým akutním stavům v neurologii. Studijní materiál prezentuje také skórovací systémy, užívané v rámci hodnocení vědomí či poranění periferního nervstva.