Lymfedém HK a prsu v souvislosti s terapií karcinomu prsu (145-2010)
(145-2010)

Komu je kurz určen: Kurz je primárně určen fyzioterapeutům a všeobecným sestrám, přínosem však může být pro ostatní nelékařské profese. Kreditní body jsou přiznány všeobecným sestrám, porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům, fyzioterapeutům, ergoterapeutům a zdravotně sociálním pracovníkům.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb. v platném znění

Hodinová dotace kurzu doporučená doba pro studium: 5 hodiny + 1 hodina na závěrečný kurz

Stručná charakteristika kurzu: Kurz je zaměřen na problematiku lymfedému souvisejícího s terapií karcinomu prsu. Podává přehled o incidenci, klinickém obrazu, diagnostice, terapii a sociální problematice lymfedému. Cílem kurzu je zmapovat problematiku lymfedému horní končetiny a prsu souvisejícího s terapií karcinomu prsu a popsat možnosti léčby u tohoto onemocnění. Úvodní kapitoly studijní opory k tomuto kurzu jsou zaměřeny na anatomii a fyziologii lymfatického systému. V navazujících kapitolách je popsána klasifikace lymfedému, jeho incidence, klinická symptomatologie a diagnostika. Druhá polovina kurzu je pak věnována terapii tohoto onemocnění. Kapitoly popisují jak terapii konzervativní, tak chirurgickou. V rámci popisu konzervativní terapie bude zmíněna léčba medikamentózní, manuální lymfodrenáž, možnosti zevní komprese, polohování a LTV (vč. ukázky cvičební jednotky). Dále bude řeč o fyzikální terapii - přístrojové kompresivní terapii, uhličité terapie, vodoléčbě a terapie laserové. Závěrečné kapitoly kurzu se pak věnují prevenci lymfedému, posudkové činnosti a psychosociální problematice. V přílohách studijní oporu, pak naleznete popis postupu manuální lymfodrenáže ruky, krku, břicha, hrudníku a zad.