Laboratorní diagnostika trombofilních stavů (213-2010)
(213-2010)

 Tento kurz je otevřen i pro hosty

Komu je kurz učen: Kurz je primárně určen zdravotním laborantům, přínosem však může být pro ostatní nelékařské zdravotnické profese. Kreditní body jsou přiznány těmto profesím: všeobecná sestra, porodní asistentka, zdravotnický záchranář a zdravotní laborant.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb.v platném znění

Hodinová dotace kurzu - doporučená doba pro studium: 4 hodiny + 1 hodina na závěrečný kurz

Rozsah studijní opory: 57 stran

Stručná charakteristika kurzu: V úvodních kapitolách kurzu je předložen stručný popis funkce hemostatického systému v organismu (význam hemostázy, složky, které se podílejí na jeho správné funkci, vývoj názorů na hemostatický systém, základní patofyziologie hemostázy). V další části se účastník seznámí se zásadami správného odběru krve pro koagulační vyšetření a s principem testů používaných pro základní vyšetření hemostázy. Poměrně velká část studijní opory je věnována problematice tromboembolické choroby a trombofilních stavů. Účastník kurzu zde nalezne informace o klinické manifestaci tromboembolické choroby, je seznámen s rozdělením trombofilních stavů a s rizikovými faktory trombofilie. V dalších kapitolách jsou předloženy informace o léčbě a prevenci trombofilních onemocnění, včetně postupů pro monitorování léčby. Největší část je věnována laboratorní diagnostice jednotlivých trombofilních stavů (principy vyšetřovacích metod, postupy, interpretace).

Tento kurz je otevřen i pro hosty