Prevence nozokomiálních nákaz (193-2009)
(193-2009)


Komu je kurz určen: všem nelékařským zdravotnickým pracovníkům. Kreditní body jsou přiznány všeobecným sestrám, porodním asistentkám, zdravotním laborantům, asistentům ochrany veřejného zdraví (odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví), nutričním terapeutům, ortoptistům, zubním technikům, dentálním hygienistům, zdravotnickým záchranářům, farmaceutický asistentům, zdravotně sociální pracovníkům, ergoterapeutům, fyzioterapeutům a radiologickým asistentům.

Souhlasná stanoviska: ČAS, POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb. v platném znění

Hodinová dotace kurzu - doporučená doba pro studium pro účastníky z ČR: 8 hodiny + 1 hodina na závěrečný kurz

Rozsah studijní opory: 139 stran

Stručná charakteristika kurzu:Tento kurz přináší účastníkovi základní informace vztahující se k problematice nozokomiálních nákaz (NN). Úvodní kapitoly kurzu se věnují historickým souvislostem NN, statistice výskytu NN, definici a rozdělení NN, původcům NN a základní charakteristice epidemického přenosu. Účastník se taktéž seznámí s výčtem legislativních norem, které se k této problematice vztahují. Další kapitola popisuje rizikové faktory procesu vzniku a šíření NN. V druhé polovině kurzu se budeme věnovat infekci močových cest a jejich prevenci, nozokomiálním pneumoniím a jejich prevenci a prevenci katétrových sepsí. V samostatné kapitole se účastník seznámí s informacemi o nákazách rodiček a novorozenců a jejich prevenci. Opomenuty nejsou ani mykotické nákazy a jejich prevence. Rozsáhlou kapitolu pak tvoří hygienické zabezpečení rukou a chyby, kterých se často zdravotníci dopouštějí. Prezentovány budou konkrétní přípravky určené k desinfekci a hygieně rukou a to výrobky společnosti Bochemie, která se významně podílela na sestavení studijní opory tohoto kurzu. Účastník kurzu se seznámí s nejčastějšími příčinami nedodržování hygienického zabezpečení rukou a úlohou všeobecné sestry na klinických pracovištích v prevenci nozokomiálních nákaz. Závěrečné kapitoly kurzu pak pojednávají o hygienicko-epidemiologickém režimu, který musí být ve zdravotnických zařízeních nastaven, aby byla zajištěna snaha NN minimalizovat. Zde jsou opět prezentovány konkrétní výrobky společnosti Bochemie, které můžeme uplatnit v praxi, v rámci hygienického a desinfekčního režimu. Pro všeobecnou sestru, ale i ostatní zdravotnický personál, je vysoká úroveň znalostí prevence nozokomiálních nákaz nezbytná. Prevence nozokomiálních nákaz by měla být prioritou každého zdravotnického zařízení, celého zdravotnického týmu. Doufám, že tímto kurzem přispějeme ke zviditelnění problému nozokomiálních nákaz, na které možná trochu zapomínáme během pracovních povinností, shonu a tlaku, který je na zdravotníky často vyvíjen. Nikdy bychom ale neměli zapomínat, že prevence vzniku nákazy je nejúčinnější způsob, jak zabránit všem jeho důsledkům.