Selhání ledvin a dialyzační péče (148-2010)
(148-2010)

Komu je kurz určen: Kurz je primárně určen všeobecným sestrám, přínosem však může být i ostatním nelékařským zdravotnickým pracovníkům. Kreditní body jsou přiznány všeobecným sestrám, porodním asistentkám, fyzioterapeutů, ergoterapeutům, zdravotně sociálním pracovníkům, nutričním terapeutům a zdravotnickým záchranářům.

Souhlasná stanoviska: POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb. v platném znění

Hodinová dotace kurzu doporučená doba pro studium: 5 hodiny + 1 hodina na závěrečný kurz

Rozsah studijní opory: 80 stran

Stručná charakteristika kurzu: Kurz má poskytnout základní informace vztahující se k péči o pacienta s chronickým selháváním ledvin a přiblížit účastníkovi možnosti eliminačních metod. Úvodní kapitoly kurzu seznámí účastníka se symptomatologií onemocnění ledvin a krátce se zastavíme u akutního selhání ledvin. Následující kapitoly se budou již věnovat chronickému selhání ledvin a dialyzační péči. Řeč bude o důsledcích chronického selhávání ledvin, rizikových faktorech a způsobech zajištění pacienta k hemodialýze. Podrobně se budeme věnovat cévním přístupům pro realizaci hemodialýzy, zvláště pak arteriovenózní píštěli. V druhé polovině kurzu se zaměříme na vlastní eliminační metody. Probrány budou jednotlivé typy dialýzy. V závěru kurzu budou diskutovány psychologické aspekty chronické dialýzy a nutriční zásady a režimová opatření vztahující se k dialyzovaným pacientům. Věříme, že kurz pro Vás bude přínosem a přinese Vám základní poznatky, které budete moci uplatnit v rámci péče o dialyzované pacienty, se kterými se můžete setkat nejen na interních odděleních či hemodialyzačních střediscích.