Kategorie kurzů

Pro všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální pracovníky a kurzy multioborové 
 Akutní stavy v neurologii (220-2010)Souhrn
 Alimentární nákazy (042-2014)Souhrn
 Anatomie a fyziologie ženské reprodukční soustavy (023 - 2008)Souhrn
 Autismus v životě dětí (226-2010)Souhrn
 Bolest z mnoha úhlů (009-2012)Souhrn
 Chemoterapie - základ pro ošetřovatelskou praxi (233-2011)Souhrn
 Cholelitiáza (036-2014)Souhrn
 Diabetes mellitus a jeho komplikace (016-2012)Souhrn
 Diabetes mellitus a těhotenství (017-2013)Souhrn
 Edukace pacientů s diabetem mellitem v ambulantní péči (018-2013)Souhrn
 Fyziologický porod (024 - 2008)Souhrn
 Historie porodní asistence, vývoj profese a vzdělávání, současná legislativa (022 - 2008)Souhrn
 Hlasová rehabilitace a reedukace (014-2013)Souhrn
 Hodnotící a měřící techniky v ošetřovatelské praxi (061 - 2008)Souhrn
 Homeostáza - základy pro klinickou praxi (219-2010)Souhrn
 Hospicová péče - současný stav a perspektivy (005 - 2012)Souhrn
 Indikátory kvality (019-2013)Souhrn
 Ischemická choroba srdeční (068 - 2009)Souhrn
 Kojení a fyziologické puerperium (025 - 2008)Souhrn
 Kolorektální karcinom (104-2011)Souhrn
 Kompartment syndrom (043 - 2014)Souhrn
 Komunikace s pacienty se specifickými potřebami (065 - 2008)Souhrn
 Měření kvality zdravotní péče (004-2012)Souhrn
 MRSA - aktuální problém (010 - 2012)Souhrn
 Multikulturní aspekty ošetřovatelské péče (011-2012)Souhrn
 Nespecifické střevní záněty (234-2011)Souhrn
 Obezita a poruchy příjmu potravy (045-2014)Souhrn
 Očkování (037-2013)Souhrn
 Odběry venózní krve - zásady a chyby (033-2013)Souhrn
 Onemocnění a úrazy CNS (147-2009)Souhrn
 Onemocnění dýchacích cest (153-2009)Souhrn
 Onemocněním ledvin a močového systému a specifika péče (149-2009)Souhrn
 Oš. péče o pacienta s frakturou krčku kosti stehenní (021-2012)Souhrn
 Ošetřovatelská péče o pacienta po CMP (029-2013)Souhrn
 Ošetřovatelská péče o pacienta s poruchou srdečního rytmu (069 - 2009)Souhrn
 Ošetřovatelská péče o pacienta s diagnózou - srdeční selhání (070 - 2009)Souhrn
 Ošetřovatelský proces - základní poznatky pro praxi (171-2010)Souhrn
 Parkinsonova choroba (028-2013)Souhrn
 Péče o pacienta se stomií (034-2013)Souhrn
 Plánované rodičovství - kontracepce (026 - 2008)Souhrn
 Prevence nozokomiálních nákaz (193-2009)Souhrn
 Role sestry při léčbě TBC (063 - 2008)Souhrn
 Roztroušená skleróza (041-2013)Souhrn
 Selhání ledvin a dialyzační péče (148-2010)Souhrn
 Současná prevence a léčba dekubitů (071-2010)Souhrn
 Standardizace v ošetřovatelské péči (013-2012)Souhrn
 Základy geriatrie nejen pro zdravotnickou praxi (015-2012)Souhrn
 Zdravotnická dokumentace a zásady jejího vedení (012-2012)Souhrn
 Zdravotnická legislativa a její dopad do ošetřovatelské praxe (002-2008)Souhrn
 Zlomeniny - možnosti terapie a specifika ošetřovatelské péče (035-2013)Souhrn
Pro fyzioterapeuty a ergoterapeuty 
 Aktivace hlubokého stabilizačního systému pomocí balančních pomůcek (101-2010)Souhrn
 Canisterapie (079-2014)Souhrn
 Fyzioterapie po totální aloplastice kyčelního kloubu (003- 2008)Souhrn
 Kineziotaping (080-2014)Souhrn
 LTV u infarktu myokardu (086 - 2016)Souhrn
 Lymfedém HK a prsu v souvislosti s terapií karcinomu prsu (145-2010)Souhrn
 Manuální lymfodrenáž a ostatní léčba hyperosmolárních otoků (076 - 2009)Souhrn
 Rehabilitační problematika kolenních náhrad (057 - 2009)Souhrn
 Revmatoidní artritida - možnosti fyzioterapie (120-2010)Souhrn
 RHB po amputaci DK ve stehně (081-2015)Souhrn
 RHB při poškození předního zkříženého vazu (085-2015)Souhrn
 Škola zad (151-2011)Souhrn
 Syndrom bolestivého ramene (027-2013)Souhrn
 Teoretický úvod do Feldenkraisovy metody (030 - 2008)Souhrn
 Využití ergoterapie u pacientů s poruchou hybnosti (039 - 2008)Souhrn
 Využití ergoterapie v psychiatrické léčbě (040 - 2008)Souhrn
Pro radiologické asistenty 
 Radiodiagnostika (078-2014)Souhrn
 Karcinom prsu a mamologický screening (077 - 2009)Souhrn
 Kontrastní látky v radiodiagnostice (211-2009)Souhrn
 Radiační hygiena (066-2009)Souhrn
Pro zdravotnické záchranáře 
 Akutní infarkt myokardu v přednemocniční péči (053 - 2008)Souhrn
 Akutní intoxikace v přednemocniční péči (062-2009)Souhrn
 Invazivní výkony prováděné v terénu (064 - 2009)Souhrn
 Mezinemocniční transporty a předávání pacientů v kritickém stavu (055 - 2008)Souhrn
 Polytrauma v přednemocniční péči (052 - 2008)Souhrn
 Popáleniny v přednemocniční péči (054 - 2008)Souhrn
 Psychiatrická problematika v přednemocniční neodkladné péči (060 - 2008)Souhrn
 Urgentní stavy u dětí (074 - 2009)Souhrn
Pro zdravotní laboranty 
 AIHA - autoimunní hemolytická anemie (049 - 2008)Souhrn
 Aloimunizace v transfuzním lékařství (050 - 2008)Souhrn
 Antitrombotická léčba (084-2015)Souhrn
 Diagnostika onemocnění štítné žlázy (032 - 2008) Souhrn
 Hemolytické onemocnění novorozence a prenatální diagnostika (048 - 2008)Souhrn
 Kontrola kvality analytického procesu ve zdravotnické laboratoři (215-2010)Souhrn
 Laboratorní diagnostika trombofilních stavů (213-2010)Tento kurz je otevřen i pro hostySouhrn
 Nádorové markery (031 - 2008)Souhrn
 Screening Downova syndromu z pohledu zdravotního laboranta (038 - 2008)Souhrn
 Transfuzní medicína - obecný přehled (051 - 2008)Souhrn
 Trombocyty (087-2016)Souhrn
Pro nutriční terapeuty 
 Enterální a parenterální výživa v kritických stavech (059 - 2008)Souhrn
 Malnutrice (083 - 2015)Souhrn
 Nutriční podpora pacientů s onemocněním trávicího ústrojí (058 - 2008)Souhrn
 Nutriční screening a nutriční péče - základ ošetřovatelské praxe (020-2012)Souhrn
 Výživová opatření při antikoagulační léčbě (001-2012)Souhrn
Pro farmaceutické asistenty, ortoptisty a asistent ochrany veřejného zdraví 
 Základy epidemiologie pro klinickou praxi (006-2012)Souhrn