Komu je kurz určen: Kurz je primárně určen všem nelékařským zdravotnickým pracovníkům. Zvláště přínosný bude pro zdravotnické manažery a manažery kvality ve zdravotnických zařízeních. Kreditní body jsou přiznány všeobecným sestrám, porodním asistentkám, zdravotním laborantům, asistentům ochrany veřejného zdraví, nutričním terapeutům, ortoptistům, zubním technikům, dentálním hygienistům, zdravotnickým záchranářům, farmaceutický asistentům, zdravotně sociální pracovníkům, ergoterapeutům, fyzioterapeutům a radiologickým asistentům.

Souhlasná stanoviska: ČAS, POUZP

Kreditní ohodnocení: studenti z ČR - 3 k.b - v souladu s vyhláškou 321/2008 Sb.v platném znění

Hodinová dotace kurzu - doporučená doba pro studium pro účastníky z ČR: 8 hodiny + 1 hodina na závěrečný

Rozsah studijní opory: 97 stran

Stručná charakteristika kurzu: V kurzu se postupně seznámíte s problematikou obecné epidemiologie (zdrojem, procesem šíření nákazy, dezinfekcí, sterilizací), po té následuje blok věnovaný speciální epidemiologii (zde budete uvedeni do problematiky jednotlivých infekčních onemocnění). Úvodní kapitoly kurzu popisují proces šíření nákazy, možné zdroje, přenos a cesty šíření původce nákazy, formy výskytu. V navazující části si zopakujte základní informace o desinfekci a sterilizaci a seznámíte se s epidemiologickými opatřeními, jež jsou zaměřená na zvýšení odolnosti populace. Druhá polovina kurzu je věnována alimentárním infekcím, bakteriálním průjmům, enterotoxikozám, průjmům virové etiologie, střevním parazitózám, respiračním nákazám, dětským exanthémovým nemocem, infekcím přenášeným poraněným zvířetem, krví a infekcím přenášeným vektorem. Opomenuty nebudou ani kontaktní infekce. Závěrečná kapitola kurzu je zaměřena na problematiku nozokomiálních nákaz.