E-Univerzita

Kurzy pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Nejste přihlášeni (Přihlásit se)
Přeskočit: Hlavní menuPřeskočit: Odborní a mediální partněři E-Univerzity

Odborní a mediální partněři E-Univerzity

Partnerem E-Univerzity je společnost Johnson & Johnson, s.r.o.

Johnson

Partnerem E-Univerzity je vzdělávací a poradenská společnost Centrum andragogiky, s.r.o.

Logo

Odborným partnerem E-Univerzity je RNDr. Tomáš Raiter - Kvalita očima pacientů

Garant projektu Měření kvality dle metodiky vydané MZ ČR

KOP

Partnerem E-Univerzity je Kineziotaping Praha

KP

Partnerem E-Univerzity jsou společnosti Erudico s.r.o. a společnost Damaco Group s.r.o.

Damaco Group

Erudico

Partnerem E-Univerzity je společnost G5 Plus, s.r.o.

G5 Plus, s.r.o je společnost poskytující mezinárodní karierové příležitosti pro české i slovenské zdravotníky (pro více informací klikněte na logo)

G5 plus

Partnerem E-Univerzita je společnost Bochemie a.s.

Mediálními partnery E-Univerzity jsou:

Odborné periodikum Zdravotnické fórum

Zdravotnické fórum

E-Univerzita

Důležitá sdělení - čtěte!

Pokud si neumíte studium v E-Univerzitě představit, prohlédněte si prostřední jednoho z našich kurzů. Pro hosty je přístupný kurz Laboratorní diagnostika trombofilních stavů. Naleznete ho v podsekci "pro zdravotní laboranty."

Chcete-li zjistit, které kurzy jsou určeny Vaší profesi (tedy za které získáte kreditní body), přejděte do rubriky "Kurzy dle profese" v hlavním menu. Díky této nové funkcionalitě pohodlně v okamžiku vyfiltrujete kurzy, za které můžete získat kreditní body pro Vaši profesi.

UpozorněníE-Univerzita přivítá případný zájem o tvorbu kurzů zejména z tematických oblastí nutrice, fyzioterapie či radiologie/radiodiagnostiky. Autor kurzu (studijní opory pro e-learningový kurz) získává 25 kreditní bodů v souladu s vyhláškou 4/2010 Sb. V případě zájmu o tvorbu kurzů stačí, když potenciální autor bude kontaktovat naše studijní oddělení, které mu sdělí další pokyny.

Kategorie kurzů

Pro všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální pracovníky a kurzy multioborové 
 Akutní stavy v neurologii (220-2010)Souhrn
 Alimentární nákazy (042-2014)Souhrn
 Anatomie a fyziologie ženské reprodukční soustavy (023 - 2008)Souhrn
 Autismus v životě dětí (226-2010)Souhrn
 Bolest z mnoha úhlů (009-2012)Souhrn
 Chemoterapie - základ pro ošetřovatelskou praxi (233-2011)Souhrn
 Cholelitiáza (036-2014)Souhrn
 Diabetes mellitus a jeho komplikace (016-2012)Souhrn
 Diabetes mellitus a těhotenství (017-2013)Souhrn
 Edukace pacientů s diabetem mellitem v ambulantní péči (018-2013)Souhrn
 Fyziologický porod (024 - 2008)Souhrn
 Historie porodní asistence, vývoj profese a vzdělávání, současná legislativa (022 - 2008)Souhrn
 Hlasová rehabilitace a reedukace (014-2013)Souhrn
 Hodnotící a měřící techniky v ošetřovatelské praxi (061 - 2008)Souhrn
 Homeostáza - základy pro klinickou praxi (219-2010)Souhrn
 Hospicová péče - současný stav a perspektivy (005 - 2012)Souhrn
 Indikátory kvality (019-2013)Souhrn
 Ischemická choroba srdeční (068 - 2009)Souhrn
 Kojení a fyziologické puerperium (025 - 2008)Souhrn
 Kolorektální karcinom (104-2011)Souhrn
 Kompartment syndrom (043 - 2014)Souhrn
 Komunikace s pacienty se specifickými potřebami (065 - 2008)Souhrn
 Měření kvality zdravotní péče (004-2012)Souhrn
 MRSA - aktuální problém (010 - 2012)Souhrn
 Multikulturní aspekty ošetřovatelské péče (011-2012)Souhrn
 Nespecifické střevní záněty (234-2011)Souhrn
 Obezita a poruchy příjmu potravy (045-2014)Souhrn
 Očkování (037-2013)Souhrn
 Odběry venózní krve - zásady a chyby (033-2013)Souhrn
 Onemocnění a úrazy CNS (147-2009)Souhrn
 Onemocnění dýchacích cest (153-2009)Souhrn
 Onemocněním ledvin a močového systému a specifika péče (149-2009)Souhrn
 Oš. péče o pacienta s frakturou krčku kosti stehenní (021-2012)Souhrn
 Ošetřovatelská péče o pacienta po CMP (029-2013)Souhrn
 Ošetřovatelská péče o pacienta s poruchou srdečního rytmu (069 - 2009)Souhrn
 Ošetřovatelská péče o pacienta s diagnózou - srdeční selhání (070 - 2009)Souhrn
 Ošetřovatelský proces - základní poznatky pro praxi (171-2010)Souhrn
 Parkinsonova choroba (028-2013)Souhrn
 Péče o pacienta se stomií (034-2013)Souhrn
 Plánované rodičovství - kontracepce (026 - 2008)Souhrn
 Prevence nozokomiálních nákaz (193-2009)Souhrn
 Role sestry při léčbě TBC (063 - 2008)Souhrn
 Roztroušená skleróza (041-2013)Souhrn
 Selhání ledvin a dialyzační péče (148-2010)Souhrn
 Současná prevence a léčba dekubitů (071-2010)Souhrn
 Standardizace v ošetřovatelské péči (013-2012)Souhrn
 Základy geriatrie nejen pro zdravotnickou praxi (015-2012)Souhrn
 Zdravotnická dokumentace a zásady jejího vedení (012-2012)Souhrn
 Zdravotnická legislativa a její dopad do ošetřovatelské praxe (002-2008)Souhrn
 Zlomeniny - možnosti terapie a specifika ošetřovatelské péče (035-2013)Souhrn
Pro fyzioterapeuty a ergoterapeuty 
 Aktivace hlubokého stabilizačního systému pomocí balančních pomůcek (101-2010)Souhrn
 Canisterapie (079-2014)Souhrn
 Fyzioterapie po totální aloplastice kyčelního kloubu (003- 2008)Souhrn
 Kineziotaping (080-2014)Souhrn
 LTV u infarktu myokardu (086 - 2016)Souhrn
 Lymfedém HK a prsu v souvislosti s terapií karcinomu prsu (145-2010)Souhrn
 Manuální lymfodrenáž a ostatní léčba hyperosmolárních otoků (076 - 2009)Souhrn
 Rehabilitační problematika kolenních náhrad (057 - 2009)Souhrn
 Revmatoidní artritida - možnosti fyzioterapie (120-2010)Souhrn
 RHB po amputaci DK ve stehně (081-2015)Souhrn
 RHB při poškození předního zkříženého vazu (085-2015)Souhrn
 Škola zad (151-2011)Souhrn
 Syndrom bolestivého ramene (027-2013)Souhrn
 Teoretický úvod do Feldenkraisovy metody (030 - 2008)Souhrn
 Využití ergoterapie u pacientů s poruchou hybnosti (039 - 2008)Souhrn
 Využití ergoterapie v psychiatrické léčbě (040 - 2008)Souhrn
Pro radiologické asistenty 
 Radiodiagnostika (078-2014)Souhrn
 Karcinom prsu a mamologický screening (077 - 2009)Souhrn
 Kontrastní látky v radiodiagnostice (211-2009)Souhrn
 Radiační hygiena (066-2009)Souhrn
Pro zdravotnické záchranáře 
 Akutní infarkt myokardu v přednemocniční péči (053 - 2008)Souhrn
 Akutní intoxikace v přednemocniční péči (062-2009)Souhrn
 Invazivní výkony prováděné v terénu (064 - 2009)Souhrn
 Mezinemocniční transporty a předávání pacientů v kritickém stavu (055 - 2008)Souhrn
 Polytrauma v přednemocniční péči (052 - 2008)Souhrn
 Popáleniny v přednemocniční péči (054 - 2008)Souhrn
 Psychiatrická problematika v přednemocniční neodkladné péči (060 - 2008)Souhrn
 Urgentní stavy u dětí (074 - 2009)Souhrn
Pro zdravotní laboranty 
 AIHA - autoimunní hemolytická anemie (049 - 2008)Souhrn
 Aloimunizace v transfuzním lékařství (050 - 2008)Souhrn
 Antitrombotická léčba (084-2015)Souhrn
 Diagnostika onemocnění štítné žlázy (032 - 2008) Souhrn
 Hemolytické onemocnění novorozence a prenatální diagnostika (048 - 2008)Souhrn
 Kontrola kvality analytického procesu ve zdravotnické laboratoři (215-2010)Souhrn
 Laboratorní diagnostika trombofilních stavů (213-2010)Tento kurz je otevřen i pro hostySouhrn
 Nádorové markery (031 - 2008)Souhrn
 Screening Downova syndromu z pohledu zdravotního laboranta (038 - 2008)Souhrn
 Transfuzní medicína - obecný přehled (051 - 2008)Souhrn
Pro nutriční terapeuty 
 Enterální a parenterální výživa v kritických stavech (059 - 2008)Souhrn
 Malnutrice (083 - 2015)Souhrn
 Nutriční podpora pacientů s onemocněním trávicího ústrojí (058 - 2008)Souhrn
 Nutriční screening a nutriční péče - základ ošetřovatelské praxe (020-2012)Souhrn
 Výživová opatření při antikoagulační léčbě (001-2012)Souhrn
Pro farmaceutické asistenty, ortoptisty a asistent ochrany veřejného zdraví 
 Strabismus (232-2011)Souhrn
 Základy epidemiologie pro klinickou praxi (006-2012)Souhrn

Novinky stránek

Obrázek: Dita Vlasáková
Kvalita a bezpečí v praxi - multioborová konference UVN Praha - 13.10.2016
autor Dita Vlasáková - Středa, 4. květen 2016, 19.20
 

ČtěteE-Univerzita Vás tímto srdečně zve na multioborovou konferenci pro zdravotnické pracovníky "Kvalita a bezpečí v praxi", kterou pořádá Ústřední fakultní nemocnice Praha spolu s pracovní skupinou pro kvalitu při České asociaci sester. Konference proběhne v ÚVN Praha 13.10.2016, zahájení v 9,30. Přihlášky a více informací naleznete na http://www.uvn.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=4702%3Amultioborova-konference-pro-zdravotnicke-pracovniky-kvalita-a-bezpei-v-praxi-13-ijna-2016&catid=62%3Akonference-kongresy&Itemid=955&lang=csPozvánku naleznete v příloze tohoto sdělení.

Obrázek: Dita Vlasáková
LTV u infarktu myokardu - nový kurz!
autor Dita Vlasáková - Úterý, 3. květen 2016, 18.30
 

Čtěte!E-Univerzita své portfolio rozšířila o další nový kurz, který je dostupný v podsekci "pro fyzioterapeuty" pod názvem "LTV u infarktu myokardu". Kurz je primárně určen fyzioterapeutům a všeobecným sestrám, přínosem však může být pro ostatní nelékařské profese. Kreditní body jsou přiznány všeobecným sestrám, zdravotnickým záchranářům, fyzioterapeutům a ergoterapeutům.

Úvodní kapitoly kurzu popisují detailně možné příčiny infarktu myokardu. V další části se student seznámí s patogenezí akutního infarktu myokardu, a dále s makroskopickým a mikroskopickým obrazem tohoto onemocnění, hojivým procesem, klinickými symptomy a diagnostickými metodami. Navazující část kurzu se věnuje komplikacím IM a jeho léčbě. Druhá polovina kurzu je zaměřena na vlastní rehabilitaci po IM. Detailně bude probrána nemocniční léčba, posthospitalizační rehabilitace, udržovací dlouhodobá rehabilitace i lázeňská léčba.

Obrázek: Dita Vlasáková
Čerpání dovolené!
autor Dita Vlasáková - Úterý, 16. únor 2016, 15.20
 

Upozorňujeme studenty E-Univerzity, že v termínu od 20.2. - 27. 2. 2016 čerpá personál studijního oddělení řádnou dovolenou, v případě podtřeby se obracejte na studijní oddělení až 29. 2. 2016. Portál E-Univerzity bude ale i v tomto termínu plně dostupný vč. možnosti objednání kurzů.

Děkujeme za pochopení.

Obrázek: Dita Vlasáková
Nové publikace od Grady
autor Dita Vlasáková - Úterý, 26. leden 2016, 18.31
 

Nakladatelství Grada přináší na knižní trh další zajímavé publikace - detail viz. anonce níže.

FGFarmakoterapie v geriatrii - autoři: Zrubáková Katarína, Krajčík Štefan a kolektiv

V knize je shrnuta problematika farmakoterapie u seniorů, specifika podávání léků a komplikace při léčbě zaviněné stavem seniora nebo jeho chováním. Kniha také poukazuje na možné chyby ze strany personálu a komplikace, které mohou nastat při interakci léků.

Ojedinělá odborná publikace nabízí komplexní pohled na farmakoterapii v geriatrii i praktické návody, které mohou eliminovat problémy s ní související. Farmakoterapie je nejčastější i nejvíce problematický způsob léčby seniorů. Kniha obsahuje základní charakteristiky farmakoterapie, problémy farmakoterapie ze strany seniora i zdravotnických pracovníků. Kniha má interdisciplinární charakter. Praktické rady využijí odborníci z praxe – sestry pracující se seniory, všeobecní lékaři i sociální pracovníci.

Publikaci lze objednat ihned v e-shopu nakladatelství, zde:http://www.grada.cz/farmakoterapie-v-geriatrii_8560/kniha/katalog/?newsletter=1

 ZKCZdravotně - kompenzační cvičení - autoři: Levitová Andrea, Hošková Blanka

Publikace přináší soubory cviků, které se zaměřují na jednotlivé oblasti pohybového systému, a tím cíleně působí na zlepšení zdravotního stavu jedince, především na stav pohybového systému. Praktická obsahuje 127 instruktivních originálních obrázků.

Zdravotně-kompenzační neboli zdravotně-vyrovnávací cvičení definujeme jako soubor cviků, kterými se zaměřujeme na jednotlivé oblasti pohybového systému (klouby, vazy, šlachy, svaly), a tím cíleně působíme na zlepšení zdravotního stavu jedince, především na stav pohybového systému. Zdravotně-kompenzační cvičení má nezastupitelnou úlohu v primární i sekundární prevenci funkčních poruch pohybového systému, proto je zařazujeme u všech věkových kategorií. Cílem knihy je vytvořit představu o tvorbě zdravotně-kompenzačních programů týkajících se konkrétních zdravotních oslabení pohybového systému. Jednotlivé segmenty a oblasti pohybového systému spolu funkčně souvisejí, přesto uvádíme konkrétní oblasti páteře a kloubů samostatně. Kniha navzájem propojuje dvě hlavní části – část teoretickou a část praktickou, ve které najdete příklady jednotlivých cviků (od nejjednodušších až po středně a velmi obtížné) použitelných i pro tvorbu individuálních pohybových programů. Zařazením zdravotně-kompenzačního cvičení vytvoříme základní předpoklad nejen k dosažení vyšší výkonnosti ve škole, v práci, ve sportu, ale také přispějeme ke zdravému životnímu stylu.

K vysoké didaktické hodnotě a praktičnosti publikace přispívá 127 instruktivních kreseb.

Kniha je určena odborné veřejnosti. Cílem je uvést do problematiky nejen trenéry, cvičitele ve fitness centrech, učitele tělesné a zdravotní tělesné výchovy, ale i sportovce. Je vhodná jako výukový materiál pro oblast škol a center zaměřených na vzdělávání zdravotnické i pedagogické populace. Pro oblast fyzioterapie je text informativní.

Autorky mají s tematikou bohaté zkušenosti, které uplatňují nejen na FTVS, ale i na dalších vysokoškolských pracovištích.

Publikaci lze objednat ihned v e-shopu nakladatelství, zde:http://www.grada.cz/zdravotnekompenzacni-cviceni_7816/kniha/katalog/?newsletter=1


Obrázek: Dita Vlasáková
Nakladatelství Grada vydává další zajímavou publikaci pro nelékařské zdravotnické pracovníky
autor Dita Vlasáková - Úterý, 19. leden 2016, 14.22
 

Nakladatelství Grada vydává další zajímavou publikaci pro nelékařské zdravotnické pracovníky, více anonce níže.

Klinicky doporučené postupy v ošetřeovatelstvíKlinicky doporučené postupy v ošetřovatelství - autor: Jarošová Darja, Majkusová Kamila, Kozáková Radka, Zeleníková Renáta

Klinické doporučené postupy jsou dokumentem, který shrnuje nejlepší současné důkazy týkající se zdravotní péče a předkládá je tak, aby aplikace důkazů do praxe byla jasná a jednoznačná. Odborná publikace si klade za cíl obeznámit českou ošetřovatelskou komunitu se základní charakteristikou Klinických doporučených postupů (KDP) v ošetřovatelství. Obsah je tvořen základní charakteristikou KDP, KDP v ošetřovatelství, procesem tvorby, adaptace a implementace KDP, jakož i popisem vývoje a implementace KDP Prevence pádů hospitalizovaných pacientů. Publikace je určena nejen studentům pregraduálního a postgraduálního studia ošetřovatelství a příbuzných zdravotnických oborů, ale také sestrám, porodním asistentkám a dalším zdravotnickým pracovníkům v praxi. Vzhledem k tomu, že v současné době není na českém trhu publikace, která by se problematice Klinických doporučených postupů v ošetřovatelství věnovala, je předkládaná kniha jedinečná a přínosná nejen pro studenty ošetřovatelství, ale také pro vyučující a ošetřovatelské profesionály v klinické praxi.

Publikaci si můžete objednat ihned v e-shopu nakladatelství Grada, zde: http://www.grada.cz/klinicke-doporucene-postupy-v-osetrovatelstvi_8539/kniha/katalog/?newsletter=1

Obrázek: Dita Vlasáková
Krásný adventní čas a díky za Vaši přízeň
autor Dita Vlasáková - Neděle, 29. listopad 2015, 14.34
 

E-Univerzita přeje všem svým příznivcům, krásný adventní čas, pohodu, štěstí a lásku, bohaté svátky vánoční a mnoho splněných přání v roce 2016. Děkujeme za Vaši přízeň.

 Krásný adventní čas

Obrázek: Dita Vlasáková
Čerpání ŘD!
autor Dita Vlasáková - Pondělí, 23. listopad 2015, 20.46
 

Upozorňujeme studenty E-Univerzity, že v termínu od 24.11. - 25. 11. 2015 čerpá personál studijního oddělení řádnou dovolenou, v případě podtřeby se obracejte na studijní oddělení až 26.11.2015. Portál E-Univerzity bude ale i v tomto termínu plně dostupný vč. možnosti objednání kurzů.

Děkujeme za pochopení.

Obrázek: Dita Vlasáková
Dětská otolaryngologie - nová publikace od GRADY
autor Dita Vlasáková - Čtvrtek, 12. listopad 2015, 19.47
 

Nakladatelství Grada přináší na knižní trh další zajímavou publikaci pro zdravotnické pracovníky - detail viz. anonce níže.

Dětská otolaryngologie Dětská otolaryngologie - autor: Kuchynková Zdeňka a kolektiv

Praktická publikace, která na našem knižním odborném trhu zcela chybí. Je určena ambulantním otolaryngologům, vychází z jejich potřeb a praxe.

Kolektiv autorů vybral ke zpracování nejběžnější situace, s nimiž se setkali v ambulantní péči o děti s onemocněním uší, nosu a krku, jako je zánět středouší, faryngitida, rinosinusitida, adenoidektomie, tonzilektomie, vyšetření sluchu a infekční onemocnění. Dvě kapitoly se týkají nových informací o poruchách dýchání ve spánku a extraezofageálním refluxu.

Témata jsou zpracována na základě aktuálních poznatků a důkazů. Na rozdíl od systematických učebnic autorů z klinik vznikla tato kniha z praktické potřeby lékaře v ambulanci a snaží se odpovědět na konkrétní otázky (indikace k operaci, k vyšetření, kdy léčit antibiotiky, kdy dítě pouze sledovat apod.).

Publikace, která na našem knižním odborném trhu dosud chybí, je určena ambulantním otolaryngologům s dětskými pacienty, ale bude též přínosná jako doplňková učebnice k přípravě na atestaci z ORL a zajímavá i pro praktické pediatry.

Publikaci si můžete okamžitě objednat v e-shopu nakladatelství, zde: http://www.grada.cz/detska-otolaryngologie_7933/kniha/katalog/?newsletter=1

Obrázek: Dita Vlasáková
Konference "Kvalita a bezpečí v praxi"
autor Dita Vlasáková - Pátek, 2. říjen 2015, 10.32
 

Čtěte!Jménem pracovní skupiny pro kvalitu ošetřovatelské péče ČAS vás zvu na Konferenci "Kvalita a bezpečí v praxi". Konference proběhne v Ústřední vojenské nemocnici v Praze 2. prosince 2015. Přihláška a detailní informace jsou dostupné na webu ÚVN, zde:
http://www.uvn.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=4339%3Akonference-pro-nelekaske-zdravotnicke-profese-kvalita-a-bezpei-v-praxi-2-prosince-2015&catid=62%3Akonference-kongresy&Itemid=955&lang=cs.

Dita Vlasáková

Obrázek: Dita Vlasáková
Septické stavy v intenzivní péči - novinka od Grady!
autor Dita Vlasáková - Pondělí, 21. září 2015, 14.06
 

Nakladatelství Grada přináší na knižní trh další zajímavou publikaci. Více anonce níže.

Septické stavy v intenzivní péčiSeptické stavy v intenzivní péči - autor: Streitová Dana, Zoubková Renáta a kolektiv

Sepse je celosvětový problém spojený s vysokou úmrtností, a to i přes zlepšení managementu řešení infekce v intenzivní péči. Nová doporučení pro řešení septických stavů na JIP (ICU) byla aktualizována v souladu s výzkumy založených na důkazech dle EBM. Sestry na JIP jsou nedílnou součástí managementu pro léčbu a prevenci sepse u kriticky nemocných a je nezbytná jejich dokonalá orientace v nových doporučeních. Publikace představuje souhrn poznatků a zkušeností, které je nutné implementovat do klinické praxe v rámci prevence septických stavů. Publikace vychází z posledních doporučení, ale opírá se také o výsledky šetření pracovní skupiny pro prevenci sepse, která ve FNO pracuje od roku 2005 a spolupracuje s Fórem pro sepsi. Je určena především sestrám pečujících o pacienty na JIP a ARO. V současnosti je tato vysoce odborná publikace svým komplexním zaměřením jedinečná.

17×24 cm | 170 stran | 978-80-247-5215-0 | Katalog. č.: 4085

Publikaci můžete ihned objednat např. v e-shopu nakladatelství, zde: http://www.grada.cz/septicke-stavy-v-intenzivni-peci_8257/kniha/katalog/?newsletter=1 
Přeskočit: Přihlásit sePřeskočit: Připravujeme

Připravujeme

UpozorněníV průběhu roku 2016 pro Vás E-Univerzita připravuje další nové kurzy:

  • Potravinové alergie
Přeskočit: Kategorie kurzůPřeskočit: Stáhnout Adobe Acrobat

Stáhnout Adobe Acrobat

Zde si můžete zdarma stáhnout program Adobe Acrobat Reader, který potřebujete pro zpřístupnění studijních materiálů. Stačí kliknout zde

ikona Adobe

Pokud si potřebujte pro studium v E-Univerzitě stáhnout internetový prohlížeč Internet Explorer klikněte zde

Přeskočit: Odborné služby, které doporučujeme!

Odborné služby, které doporučujeme!

Kineziotaping Praha

Pokud Vás zaujala problematika kineziotapingu a chcete se o ní dozvědět více, můžete s námi studovat kurz Kineziotaping 080-2014 ( kurz naleznete v druhé podsekci pro fyzioterapeuty...) nebo navštívit webové stránky či facebookový profil Rehabilitace Tylova pasáž v PrazeE-Univerzita doporučuje!

Čtěte!

Veškeré informace o našem partnerovi (vč. potřebných kontaktů) naleznete na

Přeskočit: Další vzdělávání

Další vzdělávání

Intenzivní kurzy

FELDENKRAISOVY METODY®

pro širokou i odbornou veřejnost

MgA. Petra Oswaldová

Tel.: +420 724 563 395

E- mail: feldenkraisova.metoda@seznam.cz

Pokud se chcete dozvědet více o této metodě stačí kliknout na ikonu (viz. níže) nebo s námi studujte kurz 030 - 2008 Teoretický úvod do Feldenkraisovy metody. Další informace získáte na webových stránkách http://www.feldenkraisovametoda.cz.

Více o Feldenkraisově metodě

Přeskočit: Kalendář

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 Dnes Úterý, 24. květen 24 25 26 27 28 29
30 31